U, de petitionaris
Popuniesite teken petitiefb

Petitie tot behoud van de Zuid-Hollandse Popunie

2.045 ondertekeningen

De provincie Zuid-Holland is van plan om de subsidie voor popmuziek af te bouwen. De Popunie en haar projecten dreigen te verdwijnen. Onze steun aan 115.000 amateurmuzikanten, tal van gemeenten en festivals als Werfpop, Wantijpop, Westerpop, Vlietpop en tientallen kleinere festivals staat op de tocht!!

Petitie

Wij

Muzikanten, liefhebbers, bezoekers van amateurpopmuziek, vrijwilligers en professionals

 

constateren dat:

Dat de provincie Zuid-Holland 1034 miljoen uitgeeft aan verkeer, groen, economie etc. Hiervan gaat 4% (42 miljoen) naar cultuur, waarvan slechts 1% (€ 400.000) naar de Popunie. Dit is minder dan een halve cent per inwoner! Bovendien wordt elke euro die de provincie erin stopt door het cultureel ondernemerschap van de Popunie verdubbeld via fondsen, sponsors, gemeenten, recettes etc.

 

en verzoeken

De provincie Zuid-Holland de buitenproportionele bezuiniging van 100% op amateurpopmuziek te heroverwegen. Breek geen infrastructuur af die de afgelopen decennia is opgebouwd en efficiënt functioneert. Bovendien kost het de provincie maar een schijntje en wordt elke geïnvesteerde euro door de Popunie verdubbeld.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Provincie Zuid-Holland 
Petitieloket:
Einddatum:
30-09-2011 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Martin Scheijgrond, directeur Zuid-Hollandse Popunie 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Popunie gaat door!

Popunie gaat door! Zoals bekend vindt de provincie Zuid-Holland cultuur niet langer haar kerntaak en wil ze de taken op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie bij de gemeenten neerleggen. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland op 9 november jongstleden, is er meer duidelijkheid gekomen over de gevolgen die dit heeft voor de toekomst van de Popunie.

+Lees meer...

In 2012 kan de Popunie op hetzelfde niveau doorgaan met de ondersteuning van de ruim 100.000 muzikanten in Zuid-Holland. In 2013 krijgt de Popunie minder subsidie van de provincie Zuid-Holland en kunnen wij nog maar een beperkt aantal taken uitvoeren. Vanaf 2014 blijft er een kleine basis voor cultuurparticipatie in Zuid-Holland over en kan de Popunie aanspraak maken op een budget om de gemeenten, scholen en actieve popmusici te ondersteunen. Hiervoor dient wel voldoende draagvlak te zijn bij de gemeenten en RAS-regio’s. Met de ruim 10.000 petities uit alle 72 gemeenten van Zuid-Holland en het enthousiasme bij diverse gemeenten waaronder Rotterdam, denkt de Popunie hier aan te voldoen zodat de in de afgelopen 27 jaar opgebouwde kennis en infrastructuur behouden kunnen blijven.   Rotterdam Daarnaast gaat de Popunie haar bakens verzetten naar Rotterdam. Hiertoe hebben we een transitieplan opgesteld, waarin staat hoe we van de Zuid-Hollandse Popunie die ook een klein stukje Rotterdam bedient vanaf 2013 transformeren naar de Popunie voor Rotterdam die nog een klein stukje Zuid-Holland bedient. Het transitieplan is door alle betrokkenen zeer positief ontvangen en de Popunie gaat er voor om vanuit dit levensvatbare perspectief een gezonde en betaalbare organisatie voor de muzikanten op te bouwen. Op 17 november overleggen de provincie en de gemeente Rotterdam over de transitie van de Popunie. Op 16 december dienen wij ons beleidsplan 2013-2016 inbij de gemeente Rotterdam, om vanaf 1 januari 2013 te fungeren als de onafhankelijke poporganisatie voor Rotterdam en in beperkte mate Zuid-Holland.   Planning Provincie Zuid-Holland • Maart 2012 – Gemeenten geven aan bij gedeputeerde welke ondersteuning zij van de Popunie willen • Mei/juni 2012 – Gedeputeerde Staten willen weten welke consequenties het beleid van Zuid-Holland heeft voor de matchingsgelden van het Fonds voor Cultuurparticipatie • Juni 2012 – Provinciale Staten bespreken Cultuurplan 2013-2016   Planning Gemeente Rotterdam • 16 december 2011 – Indiening beleidsplan 2013-2016 gemeente Rotterdam • April-mei 2012 – Advisering RRKC over ingediende plannen • September 2012 – Besluitvorming verdelingsvoorstel college • Oktober-november 2012 – Behandeling plannen 2013-2016 inraadscommissie en gemeenteraad • December 2012 – Beschikkingen worden verzonden   Conclusies De Popunie ligt goed op koers om vanuit een levensvatbaar perspectief en breed draagvlak de amateurpopmuziek te kunnen blijven bedienen na 2012. Formeel hebben we nog niets zwart op wit binnengehaald, maar de positieve intenties zijn er bij alle betrokkenen. Zeker is dat er grote veranderingen gaan plaatsvinden. De Popunie zal minder voor Zuid-Holland gaan doen en veel meer voor Rotterdam, waarbij we ook zullen inspelen op de ontwikkelingen rond de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De Popunie zal kleiner worden en minder projectmatig gaan werken. Maar voorop blijft staan dat we vanuit een laagdrempelige klantvriendelijke houding de amateurpopmuziek blijven ondersteunen op de manier waarop onze achterban dat van ons gewend is!

13-12-2011

Vergeet niet uw ondertekening te bevestigen in de mail die u ontvangt, anders telt de stem niet mee!!!

05-08-2011

Sluiting dreigt voor de Popunie!

Het is nu officieel: de provincie Zuid-Holland heeft de Popunie medegedeeld van plan te zijn om per 1 januari 2013 te stoppen met de financiering van amateurpopmuziek! Tijdens het bestuurlijk overleg van 28 juli jl. meldde gedeputeerde Han Weber van Cultureel Erfgoed en Media dat de provincie Zuid-Holland de Popunie en haar achterban niet langer als een kerntaak beschouwt en dat popmuziek een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. De Popunie vindt deze abrupte koerswijziging van de provincie teleurstellend.

+Lees meer...

Er is al sinds jaar en dag een goed functionerende en complementaire rolverdeling tussen de gemeenten en de provincie. Gemeenten richten zich op de eerstelijns voorzieningen zoals oefencentra, podia en muziekscholen. De provincie richt zich op de tweedelijns invulling zoals talentontwikkeling, regionale spreiding, voorlichting, advisering en onderzoek. Zo krijg je een win-win situatie, waarbij de kosten gedeeld worden, zoals bij het project de Grote Prijs van Zuid-Holland met deelnemers en uitvoeringen verspreid over de hele provincie. Dit project wordt voor 40% gefinancierd door de provincie, voor 30% door de participerende gemeenten, 25% fondsen en sponsors en 5% recettes. Als het provinciale stuk volledig wegvalt is het onrealistisch om dit helemaal op het bordje van de gemeenten te leggen, die ook moeten bezuinigen. Bovendien is de termijn waarop de Popunie voor 100% wegbezuinigd dreigt te worden zo kort, dat het onhaalbaar is om in deze zware economische tijden alternatieve financiering te realiseren. De Popunie vindt het tevens eenzijdig om in het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 te lezen dat Zuid-Holland de komende jaren wel fors extra geld in meer asfalt en vaarwegen gaat steken (ruim 300 miljoen euro) en tegelijkertijd een relatief goedkope voorziening van ruim € 400.000 voor 115.000 amateurpopmuzikanten wegbezuinigt. Haaks op het bestuursakkoordHet voornemen van de provincie staat bovendien haaks op het bestuursakkoord tussen het rijk, alle provincies en gemeenten in Nederland, waarin juist staat dat bovenlokale cultuur wel een provinciale kerntaak is. Ook wijkt Zuid-Holland af van de meeste andere provincies die de komende jaren juist wel blijven investeren in popmuziek, koren, jeugdtheater en andere vormen van amateurkunst. Tevens druist het in tegen het beleid in Zuid-Holland wat de afgelopen 25 jaar met veel succes gevoerd is. Zo lang financiert de provincie de amateurpopmuziek al. Bovendien wordt elke euro die de provincie investeert in amateurpopmuziek verdubbeld door het cultureel ondernemerschap van de Popunie via fondsen, sponsors, gemeenten, scholen, adverteerders, bezoekers etc. Het is dus vooral kennis- en kapitaalvernietiging als hier zo resoluut een eind aan wordt gemaakt. De Popunie heeft vanaf het begin aangegeven 10% of desnoods 20% te willen inleveren. Maar om nu 100% wegbezuinigd te worden vinden we buiten alle proporties.Massale steun voor Popunie petitie De support blijft groeien en die massale steun is ook keihard nodig om de politici in Zuid-Holland tot inkeer te brengen. Online staat de teller inmiddels op 1.600 handtekeningen en op de festivals zijn al 5.000 petities ondertekend. Elke stemt telt, want er is nog hoop omdat de plannen nog goedgekeurd moeten worden door provinciale staten. Waarschijnlijk zal op 10 oktober de belangrijkste vergadering over het lot van de Popunie in het provinciehuis in Den Haag plaatsvinden. Tot aan die tijd zal de Popunie hemel en aarde bewegen, om het voornemen tot opheffing te stoppen.De komende weekenden komt de Popunie weer naar je toe op de zomerfestivals om steun voor deze actie te vragen. We zijn in augustus onder andere te vinden op Wallenpop in Hellevoetsluis, Schollenpop in Scheveningen, Waterpop in Den Haag en Westerpop in Delft. Als je popmuziek en de Popunie ondersteunt, teken dan of maak de petitie wereldkundig op Facebook of Twitter! De actie loopt nog tot eind september.Lees meer in het Popunie bezuinigingsdossier  

www.popunie.nl
03-08-2011